O nás

Lékař

MUDr. Lilija Burianová

  • 3. generace pediatrů v rodině
  • Promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2005
  • 18 let praxe na akutní ambulanci pediatrie Bulovka včetně služeb
  • Atestace PLDD
  • Člen SPLDD, České pediatrické společnosti ČLS JEP
  • Účast na českých a mezinárodních pediatrických kongresech, seminářích a kurzech

Zdravotní sestřička

Radka Kabrnová – diplomovaná dětská sestra

Zkušenost na oddělení patologických novorozenců Motol, na akutní dětské a pneumologické  ambulanci na Bulovce a v Imunoflow-Alergo-imunologickém centru s nejvyšší akreditací v České republice.